WMFT

ydział

atematyczno

izyczno

echniczny

Strony
jednostek
Instytut Matematyki Instytut Fizyki Instytut Techniki Instytut Informatyki

Aktualności

Zmiana organizacji pracy dziekanatu

Informujemy, iż od 12 października do odwołania środy dniem wewnętrznym dziekanatu i w tym dniu nie przewiduje się przyjęć studentów.

Nabór do projektu - "CZAS NA STAŻ"

Miło nam poinformować, że rusza nabór do projektu „Czas na STAŻ”, w ramach którego studenci ostatniego roku studiów kierunków Informatyka I stopnia oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna I i II stopnia kształcenia mogą przystąpić do realizacji 3-miesięcznych staży w renomowanych firmach o profilu odpowiadającym kompetencjom osób zakwalifikowanych do projektu. W czasie realizacji stażu student będzie otrzymywał wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDF Informacja o naborze
PDF Regulamin stażu
DOC Karta zgłoszenia na staż

Informacja o godzinach Dziekańskich

W związku z wyborami Przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału, odwołane zostają zajęcia dydaktyczne w dniu 24 maja (wtorek) w godzinach 10.00-12.00
PDF zawiadomienie o godzinach dziekańskich

Nasza Doktorantka w programie Visegrad Scholarship

Nasza studentka III roku studiów doktoranckich w zakresie fizyki, pani mgr Sylwia Sowa, otrzymała stypendium
w ramach programu Intra-Visegrad Scholarship-V4EaP (tylko 13 studentów z Polski otrzymało dofinansowanie, na liście rankingowej pani mgr Sylwia Sowa zajmuje II miejsce). Serdecznie gratulujemy!
Podstawowe informacje na temat Visegrad Scholarship Program Więcej informacji na stronie

Informacja o godzinach Dziekańskich

W związku z wyborami Dziekana i Prodziekanów wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego zostają odwołane zajęcia w następujących terminach:
12 maja (czwartek) w godzinach 16.00-18.00 DEBATA WYBORCZA
16 maja (poniedziałek) w godzinach 9.30-12.30 WYBORY DZIEKANA
19 maja (czwartek) w godzinach 9.30-12.30 WYBORY PRODZIEKANÓW
PDF zawiadomienie o godzinach dziekańskich

Nagroda Jury Konkursu im. Marka Kuczmy

W dniu 5 grudnia 2015 r. Jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę naukową z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych, poinformowało, iż trzecią nagrodę otrzymała praca

prof. dra hab. Marka Cezarego Zduna i dra Pawła Solarza!


PDF Informacja o nagrodzie

Uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r., po przeprowadzonej wizytacji instytucjonalnej, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny uzyskał bardzo dobrą ocenę we wszystkich ośmiu ocenianych kategoriach m. in. wewnętrznego systemu zapewniania jakości, prowadzenia badań naukowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, systemu wsparcia studentów i doktorantów. Następna ocena nastąpi dopiero w roku akademickim 2019/2020.

Rezygnacja z pobierania opłaty za studia na drugim i kolejnym kierunku

Stanowisko Senatu
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie: rezygnacji z pobierania opłaty za studia na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, na posiedzeniu w  dniu 23 czerwca 2014 roku podjął decyzję o  niepobieraniu opłat od studentów studiujących na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych oraz od osób, które rozpoczną studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku od roku akademickiego 2014/15.

Uniwersytet Pedagogiczny wśród 50 szkół wyższych,
których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców

W rankingu tygodnika „Wprost" Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Ranking powstał w oparciu o badanie przeprowadzone w marcu 2014 r. w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach. Przedsiębiorcy wskazywali pięć kierunków studiów oraz pięć uczelni, których absolwentów najczęściej przyjmują do pracy.
Szczegóły dostępne tutaj.