WMFT

ydział

atematyczno

izyczno

echniczny

Strony
jednostek
Instytut Matematyki Instytut Fizyki Instytut Techniki Instytut Informatyki

Aktualności

Zmiana dyżuru weekendowego Dziekantu!

Informujemy o zmienie dyżuru weekendowego Dziekanatu z 20 maja (sobota) na 27 maja (sobota)
godziny dyżuru pozostają bez zmian

Nabór do projektu - "CZAS NA STAŻ"

Miło nam poinformować, że rusza nabór do projektu „Czas na STAŻ”, w ramach którego studenci ostatniego roku studiów kierunków Informatyka I stopnia oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna I i II stopnia kształcenia mogą przystąpić do realizacji 3-miesięcznych staży w renomowanych firmach o profilu odpowiadającym kompetencjom osób zakwalifikowanych do projektu. W czasie realizacji stażu student będzie otrzymywał wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDF Informacja o naborze
PDF Regulamin stażu
DOC Karta zgłoszenia na staż

Zmiana organizacji pracy dziekanatu

Informujemy, iż od 12 października do odwołania środy dniem wewnętrznym dziekanatu i w tym dniu nie przewiduje się przyjęć studentów.

Nabór do projektu - "CZAS NA STAŻ"

Miło nam poinformować, że rusza nabór do projektu „Czas na STAŻ”, w ramach którego studenci ostatniego roku studiów kierunków Informatyka I stopnia oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna I i II stopnia kształcenia mogą przystąpić do realizacji 3-miesięcznych staży w renomowanych firmach o profilu odpowiadającym kompetencjom osób zakwalifikowanych do projektu. W czasie realizacji stażu student będzie otrzymywał wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDF Informacja o naborze
PDF Regulamin stażu
DOC Karta zgłoszenia na staż

Informacja o godzinach Dziekańskich

W związku z wyborami Przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału, odwołane zostają zajęcia dydaktyczne w dniu 24 maja (wtorek) w godzinach 10.00-12.00
PDF zawiadomienie o godzinach dziekańskich

Nasza Doktorantka w programie Visegrad Scholarship

Nasza studentka III roku studiów doktoranckich w zakresie fizyki, pani mgr Sylwia Sowa, otrzymała stypendium
w ramach programu Intra-Visegrad Scholarship-V4EaP (tylko 13 studentów z Polski otrzymało dofinansowanie, na liście rankingowej pani mgr Sylwia Sowa zajmuje II miejsce). Serdecznie gratulujemy!
Podstawowe informacje na temat Visegrad Scholarship Program Więcej informacji na stronie

Informacja o godzinach Dziekańskich

W związku z wyborami Dziekana i Prodziekanów wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego zostają odwołane zajęcia w następujących terminach:
12 maja (czwartek) w godzinach 16.00-18.00 DEBATA WYBORCZA
16 maja (poniedziałek) w godzinach 9.30-12.30 WYBORY DZIEKANA
19 maja (czwartek) w godzinach 9.30-12.30 WYBORY PRODZIEKANÓW
PDF zawiadomienie o godzinach dziekańskich

Nagroda Jury Konkursu im. Marka Kuczmy

W dniu 5 grudnia 2015 r. Jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę naukową z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych, poinformowało, iż trzecią nagrodę otrzymała praca

prof. dra hab. Marka Cezarego Zduna i dra Pawła Solarza!


PDF Informacja o nagrodzie

Uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r., po przeprowadzonej wizytacji instytucjonalnej, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny uzyskał bardzo dobrą ocenę we wszystkich ośmiu ocenianych kategoriach m. in. wewnętrznego systemu zapewniania jakości, prowadzenia badań naukowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, systemu wsparcia studentów i doktorantów. Następna ocena nastąpi dopiero w roku akademickim 2019/2020.

Rezygnacja z pobierania opłaty za studia na drugim i kolejnym kierunku

Stanowisko Senatu
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie: rezygnacji z pobierania opłaty za studia na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, na posiedzeniu w  dniu 23 czerwca 2014 roku podjął decyzję o  niepobieraniu opłat od studentów studiujących na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych oraz od osób, które rozpoczną studia stacjonarne na drugim lub kolejnym kierunku od roku akademickiego 2014/15.

Uniwersytet Pedagogiczny wśród 50 szkół wyższych,
których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców

W rankingu tygodnika „Wprost" Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Ranking powstał w oparciu o badanie przeprowadzone w marcu 2014 r. w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach. Przedsiębiorcy wskazywali pięć kierunków studiów oraz pięć uczelni, których absolwentów najczęściej przyjmują do pracy.
Szczegóły dostępne tutaj.